طراحی جعبه دوم شرکت اکسیر دارو

۰۵ آذر | طراحی بسته بندی جعبه دوم 

طی ۲ ماه گذشته ، طراحی جعبه قرص در کانون طراحان برتر برای شرکت اکسیر دارو انجام شد. هم اکنون جعبه دومی برای قرص های مخصوص کبد برای این شرکت طراحی خواهد شد.

مطالب مرتبط

آمارگیر