ایمن کاران صنعت

۱۱ دی | امضا قرارداد طراحی ست اداری و بروشور

یکی از شرکت نوپا در عرصه ایمن سازی محیط های صنعتی و مسکونی ، شرکت ایمن کاران صنعت می باشد. این گروه جوان فعالیت خود را به تازگی آغاز نموده اند و اهداف بزرگی در برنامه های استراتژیک خود دارند. بروشور ، کارت ویزیت و ست اداری گروه ایمن کاران صنعت به زودی در کانون طراحان برتر طراحی می گردد.

مطالب مرتبط