شبکه های اجتماعی نیک مد

۱۲ اردیبهشت | پشتیبانی شبکه های اجتماعی

طی دو هفته گذشته طراحی وبسایت گروه بازرگانی نیک مد به کانون طراحان برتر سپرده شده بود. پشتیبانی از شبکه های اجتماعی ( اینستاگرام ) طی قراردادی برای مدت سه ماه کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط