صنایع غذایی تینا

۰۷ آذر | طراحی جعبه بسته بندی

یکی از شرکت های معتبر در حوزه صنایع غذایی ، شرکت تینا می باشد. طراحی بسته بندی و جعبه کیک و بیسکویت های شرکت تینا به کانون طراحان برتر سپرده شده است. مقرر گردید در دی ماه نیز طراحی وبسایت این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شود.

مطالب مرتبط