طراحی بسته فنک

۱۸ بهمن | طراحی بسته بندی میوه خشک

طراحی بسته بندی میوه خشک برای اولین به روش متفاوت در کانون طراحان برتر طی قراردادی صورت خواهد پذیرفت. طراحی کارکتر، طراحی لوگو ، عکاسی از میوه خشک در گذشته برای پروژه فنک به کانون طراحان برتر سپرده شده بود.

مطالب مرتبط