طراحی جعبه آترو

۲۳ مرداد | امضا قرارداد طراحی جعبه

یکی از کارخانه تازه تاسیس در زمینه تولید انواع ذغال در کشور ، شرکت زغال آترو می باشد. مدیران این شرکت قصد دارند با توجه به اهداف بزرگ خود در حوزه بازاریابی و فروش ، طراحی لوگو آترو به کانون طراحان برتر در گذشته سپردند. تولید ذغال آترو با طعم های متفاوت هم اکنون نیاز به طراحی بسته بندی متمایزی در بازار دارد. طراحی جعبه ذغال آترو به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط