طراحی جعبه صادراتی

۱۵ آبان | طراحی جعبه صادراتی آترو

در شهریور امسال طراحی جعبه و لوگو آترو به کانون طراحان برتر سپرده شده بود. در ۱۵ آبان ماه مدیران این شرکت با کانون طراحان برتر قراردادی جهت طراحی جعبه صادراتی ذغال آترو امضا نمودند. طراحی این جعبه به زودی در کانون طراحان برتر رونمایی می گردد.

مطالب مرتبط