طراحی سایر محصولات نوین گیلانه

۰۳ مرداد | طراحی سایر جعبه های نوین گیلانه

در ماه گذشته طراحی یونیفرم جعبه جدید چای نوین گیلانه به کانون طراحان برتر سپرده شده بود. پس از طراحی و تایید یونیفرم اصلی ، طراحی سایر محصولات شرکت نوین گیلانه نیز به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط