طراحی لوگو آزمایشگاه تهران لب

۱۱ مهر | طراحی لوگو آزمایشگاه ژنتیک

طراحی لوگو آزمایشگاهی در حوزه های مختلف تشخیص طبی و ژنتیک در گذشته در کانون طراحان برتر برای مشتریان داخلی و خارجی اجرا شده است. از جمله این لوگوها مربوط به آزمایشگاه GenLabX بود. هم اکنون آزمایشگاه ژنتیک تهران لب Tehran Lab طراحی لوگو خود را به کانون طراحان برتر سپرده است. بزودی شاهد اتودهای این طراحی خواهید بود.

مطالب مرتبط