طراحی لوگو شاتک

۳۰ دی | امضا قرارداد طراحی لوگو شاتک

یکی از شرکت هایی که طی چند سال اخیر فعالیت های خود را در زمینه صنایع غذایی با محوریت حوا ارده در کشور آغاز نموده است، شرکت شاتک یزد می باشد. این شرکت برند تجاری خود را با نام های شاتک و شاتک یزد ثبت نموده است. بزودی لوگو این شرکت در کانون طراحان برتر طراحی می گردد.

مطالب مرتبط