طراحی لوگو شرکت رایکا

۵ اردیبهشت| طراحی لوگو رایکا

یکی از شرکت های بسیاری قدیمی در زمینه تولید رنگ های صنعتی و تینر در کشور شرکت رایکا می باشد. طراحی لوگو جدید این شرکت پس از آنکه سال گذشته طراحی لیبل محصولات توسط کانون طراحان برتر انجام شد، امسال به این کانون سپرده شد.

مطالب مرتبط