طراحی لوگو ، لیبل و بسته بندی شرکت عسل حکیم به طراحان برتر سپرده شد

۱۱ بهمن | امضا قرارداد با شرکت عسل حکیم

امضا قرارداد با شرکت عسل حکیم به منظور طراحی لوگو ، طراحی بسته بندی و لیبل در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو ، لیبل و بسته بندی شرکت عسل حکیم به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط