طراحی لیبل های محصولات شرکت بهین گستر کیش ( اتکا )

۱۴ تیر | امضا قرارداد با شرکت بهین گستر کیش ( اتکا )

امضا قرارداد با شرکت بهین گستر کیش ( اتکا ) جهت طراحی لیبل های رب ، آرد، عسل ؛ کنسرو لوبیا و کنسرو ماهی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لیبل های محصولات شرکت بهین گستر کیش ( اتکا ) به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط