طراحی لیبل پوشاک

۰۱ تیر | طراحی لیبل پوشاک

طی هفته گذشته طراحی لوگو برند لولاپالوزا به کانون طراحان برتر سپرده شده بود. هم اکنون طراحی لیبل این برند به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط