طراحی لیبل ینی پلاس

۱۱ اسفند | طراحی لیبل تینر صنعتی

یکی از شرکت های تازه تاسیس در زمینه تینرهای صنعتی ، شرکت Yeni plus می باشد. طراحی سیزده محصول صنعتی این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط