طراحی پوستر پگاه

۰۵ تیر | امضا قرارداد طراحی پوستر

یکی از شرکت های موفق و قدیمی در زمینه تولید و توزیع لبنیات در ایران ، شرکت لبنیات پگاه می باشد. طراحی پوستر محصول جدید این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط