طراحی کاتالوگ داروسازی برکت

۲۲ شهریور | طراحی کاتالوگ ۱۰۰ صفحه ای

یکی از گروه های موفق در حوزه تهیه و تولید و توزیع دارو در کشور ، هلدینگ داروسازی برکت می باشد. کاتالوگ شرکت داروسازی برکت که شرکت های داروسازی مانند البرز دارو را تحت پوشش خود دارد، توسط کانون طراحان برتر در یکصد صفحه جهت نمایشگاه ایران فارمد طراحی می گردد.

مطالب مرتبط