عکاسی صنعتی آغمیون

۰۴ اسفند | عکاسی صنعتی ظروف یکبار مصرف

با توجه به راه اندازی دپارتمان تخصصی عکاسی صنعتی در کانون طراحان برتر، خدمات تخصصی این حوزه با قیمت های رقابتی و با کیفیتی متمایز به مشتریان ارائه می گردد. دوم اسفند صحبت با گروه صنعتی آغمیون جهت عکاسی صنعتی محصولات این شرکت انجام شد و چهارم اسفند این پروژه به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط