قرارداد طراحی کارکتر فنک

۲۷ دی | امضا قرارداد طراحی کارکتر

یکی از فعالیت های کانون طراحان برتر ، طراحی کارکتر برای محصولات و شرکت ها است. طراحی کارکتر میوه خشک فنک یا همان برگه فنک در کانون طراحان برتر طراحی خواهد شد.

مطالب مرتبط