آگهی نویسی و پیام هایی که بینده را به خود جذب می کند

بخش حیاتی در مرحله برقراری ارتباط تبلیغاتی، راه حلی است که به وسیله آن ترکیب کلمه در رابطه با تصویرها قرار گیرند. نخستین چیزی که هر خواننده در نوع هر تبلیغ خاص یک مجله می بیند، تصویر و عنوان آن است؛ بنابراین بهتر است که در این مرحله هر چه بیشتر بتوانید با این دو عنصر، نخستین شرح را به او ارائه بدهید، آخرین چیزی که خواننده به آن نگاه می اندازد، حجم نوشته ها هستند و پس از آن اگر عنوان و طراحی گرافیکی که با آن به کار می برید، توانسته باشند با هم دورنمایی به حد کافی جالب توجه نشان دهند، بیننده مایل به خواندن متن می شود.
عنوان ها
بهترین مکمل تصویر به جای داستان نوشته شده از شرح آن، عنوانی است که بتواند به آن معنی دهد. عنوان می تواند از راه های گوناگون به تبلیغ معنای بیشتری بدهد و طراحی گرافیکی را که به همراه آن است به یک نماد قوی تبدیل کند، طوری که تاکید بر طراحی لوگو و پیشنهادی که دارد، شدیدتر باشد.
عنوان می تواند محتوای طراحی گرافیکی را با افزودن کیفیتی غیره منتظره به آن هم، تغییر دهد. در چنین حالتی آنچه که تصویر نشان می دهد، می تواند کاملا متفاوت با معنی عنوان باشد و بیننده را با شگفت زده کردن چالش در برابر برداشت اولیه ای که از او تصویر می پنداشت، بکشاند. گاهی عنوان می تواند با به کارگیری زبان عامیانه یا واژگان خودمانی در یک پیام ارتباطی یا اسلوگان ، به طراحی گرافیکی معنی دو پهلو بدهد. این کار در زمانی مناسب است که مخاطب مورد نظر بتواند روش به کارگیری زبان از سوی شما را، به خوبی درک کند.
به عنوان مثال، اگر مخاطب از یک کشور یا فرهنگ کاملا متفاوت آمده باشد، به کارگیری لهجه رایج محلی هیچ موردی ندارد. او به سادگی نخواهد توانست پیام تبلیغ را بفهمد. کنایه، طعنه زنی و شوخی اگر بر مبنای شناخت و آشنایی با مردم محلی باشد که اکثریت تماشاچیان شما با آن بیگانه هستند، هیچ سودی ندارد.
در حالی که نباید از نظر دور کرد که اگر نوع سخن شما مناسب و برای مخاطب درست انتخاب شده باشد، تا چه حد می تواند تاثیر گذار و پرقدرت نیز باشد.
در همه مورد های نامبرده، عنوان باید با طراحی گرافیکی همکاری و هماهنگی داشته باشد و داستان را کامل کند. به زبان دیگر، عنوان و عکس به تنهایی یا چیزی کم ندارد یا به حساب نمی آیند، در حالی که با بودن در کنار هم، معنای کاملی دارند و پیام مورد نظر را با لحن روشن، با قدرت و به یادمانی، شرح می دهند، مهمترین کار شما این است که بگذارید هر دو بخش تبلیغ (عنوان و طراحی گرافیکی ) نقش خود را در موضوع برقراری ارتباط، بازی کنند. اگر عنوان در تصویر تاثیری بیش از اندازه ای داشته باشد، خواننده برای دانستن آنچه که در برابرش است، نیازی به خواندن حجم نوشته متن ندارد، این طراحی گرافیک خواه طراحی بروشور خواه طراحی کاتالوگ و خواه طراحی یک پوستر باشد فرقی ندارد در هر صورت باید شفاف و واضح بیان گردد.
عنوانی که به خوبی کار شده باشد می تواند به آسانی یک طراحی گرافیکی هر چند پیچیده را بیان کند. برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و به یاد ماندنی کردن عنوان، می توان با دست انداختن بیننده و انجام بازی های تصویری کار را کامل کرد. ارتباط برقرار شده با خواننده می تواند یک نوع بسیار ساده و از همان جایی که عنوان به همراه تصویر پیام را می رساند، فورا شروع شود. به هر حال در انواع مبالغه آمیز دیگر، عنوان می تواند همراه معنی یا شرحی بیاید که تا نیاز به مدت زمانی برای حل معما از سوی بیننده برای زدن جرقه ای در فکر او باشد.
برانگیختن خواننده در ایجاد ارتباط
از دید برخی که مخاطب با چنین روشی هستند، یک پیام تبلیغاتی باید با سرعت هر چه تمام تر و در یک نگاه ارتباط را برقرار کند. در حالی که گروهی از تبلیغات به این دلیل که معمایی را برای حل کردن به خواننده عرضه کرده اند، جزء به یاد ماندنی ترین ها به حساب می آیند. هنگامی که تبلیغات به خواننده تصویر پیچیده ای را ارائه می کند، تعامل به وجود آمده در اثر تمایل بیش از حد بیننده به حل ماجرا و پاداشی که از آن می گیرد، خود یک نوع برقراری ارتباط است. معنی این کار را نباید چنین دید که لازم است خواننده ساعت ها وقت صرف کوشش برای فهمیدن تبلیغ کند. به طور حتم وادار کردن او به فکر درباره تبلیغ، نباید یک روش به شمار آید. هنگامی که خواننده در تلاش برای دانستن ماجرا برآمده است، به طور طبیعی در ذهن او عنصری مربوط به محتوای نشان تجاری شکل می گیرد (مهم نیست که از آن شناخت دارد یا نه؟) امروز بینندگان بیش از دهه گذشته با رسانه و رمزیابی تبلیغات آشنا هستند. هنگام ترکیب عنوان و تصویر در روشی که بیننده را وادار به کمی تامل درباره رابطه آنها می کند، رعایت تعادل و اطمینان بین این دو موضوع اهمیت دارد: پیام نباید بیش از حد پیچیده به نظر برسد و بیش از حد نیز روشن نباشد تا بلافاصله درک شود. در هر حال، هنوز هم گسترده شدن پیام تبلیغاتی به همه جا، سرنوشت ساز است.
یافتن عنوان مناسب برای طراحی گرافیکی
به وسیله عنوان هایی که هر چند هم بسیار عالی نوشته شده اند، نمی توان درباره لزوم گفتن چیز خاصی تصمیم گرفت، موضوع اصلی یافتن نوع بیان مناسب برای ابراز است! شاید در شرح دستور کار مشخص شده باشد که چه نوع پیامی را باید داد، ولی عنوان شما به طور حتم باید واضح تر شدن، غیر منتظره و جامع بودن پیام کمک کند. عنوان هایی که در نهایت حد خود عالی باشند، می توانند به ایجاد تصاویرهای دیدنی عالی نیز بیانجامد. هنگامی که مرغ سوخاری کنتاکی (KFC) لازم بود درباره نشان تجاری خود سخن از این بگوید که خوش مزه تر از بقیه است، برای مقیاس برتری کیفیت آن و بیان خوراکی که ارائه می داد، عبارتی به این شرح آفرید: انگشت ها را می توان با آن خورد. قدرت واقعی چنین جمله ای را می توان در تصوری دانست که از چند کلمه به وجود می آید. عنوان به حد کافی قدرت تصور آفرینی دارد و تنها به یک عکس از خود محصول نیاز دارد تا دهان مردم را آب بیندازد. شما به عکسی نیاز ندارید که در آن یک نفر انگشت هایش را پس از لذت خوردن یک غذا می لیسد و در ذهن بیننده مانند شرحی از یک عبارت است. نمایش این نوع طراحی گرافیکی ، کاملا تاثیر مطلوب در بیننده را کم می کند.
روش دیگری که تضمین کننده تناسب کامل عنوان و تصویر با یکدیگر باشد، به کارگیری عنوان برای شرح همان چیزی است که در تصویر دیده نمی شود. این روش نیروی فکر بیننده را فعال می کند. با این اتفاق، شما واقعا او را درگیر ماجرا کرده اید. عنوان یا هر طراحی گرافیکی که همراه آن است، نباید به تنهایی موضوع را برساند، بلکه بیننده را به خواندن نیز تشویق کند. این که تنها خوانندگان کمی زحمت خواندن حجم نوشته یک تبلیغ را به خود می دهند، یک حقیقت است، اما اگر تبلیغ شما حجم نوشته هایی دارد، لازم است بیننده را به وسیله عنوان و بدون مکث به سمت متن هدایت کنید. راه های گوناگونی برای این کار وجود دارند. اما همه در اصل، بستگی به میزان توجه یا محرکی دارند که به وسیله عنوان و تصویر برانگیخته شده اند.
یکی از راه ها، پاداش دادن به بیننده در ازای ادامه خواندن اوست. پاداش می تواند پاسخ یک پرسش یا مسئله، کمی اطلاعات یا حتی شانس برنده شدن باشد. اگر برای پوستر عنوان می نویسید، پس پاسخ آن را باید تصویر شما فراهم کند. اگر تبلیغ در مطبوعات یا مجله و حاوی حجم نوشته است، شاید مایل باشید برای غرق شدن خواننده در متن آن از عنوانی که دارد استفاده کنید.
بایدها و نبایدهاFord-Mustang-2013-4

به طور کلی، بهترین کار اجتناب از قالب های تکراری و بار ها ارائه شده به بیننده شماست. یک کار کلیشه ای برای مخاطب یاد آور تبلیغات است و این در واقع باید آخرین کاری باشد که در نظر دارید. سعی در استفاده از کلمه هایی داشته باشید که تهیج کننده و تحرک آفرین و بر عکس عنوان های کسالت آور هستند (تا جای که غیر طبیعی و تزیینی یا سر هم بندی شده به نظر نیاید). برای مثال: به جای کلمه راه رفتن می توان از خرامیدن،سلانه سلانه رفتن،قدم آهسته و شلنگ تخته انداختن،استفاده کرد. هر یک از واژه ها بیشتر تصویری هستند و وصف بیشتری از نوع راه رفتن دارند که فرصت ارتباط آفرینی را بدون طولانی تر کردن عبارت فراهم می کنند. هیچ نوع قانون صریح یا آسان درباره اینکه عنوان تا چه اندازه بلند یا کوتاه باید باشد، وجود ندارد. اما اگر کلی گویی کنیم، باید سعی کنید که عنوان شما در نهایت واضح، ساده و “پر تاثیر”باشد. ممکن است تنها یک کلمه را کافی تشخیص دهید، به خصوص اگر که همراه با تصویر نافذی بیاید. یکی از راه های ویرایش عنوان، صریح تر کردن سخن در حد امکان است. جمله “فورد جدید را همین امروز امتحان کن” از “یک فورد جدید را امروز بران”، تحرک بیشتری دارد.

حجم نوشته
محل شروع هر حجم نوشته ی خوبی که محتوای داستان است، باید از وسط کار باشد و فضای خالی بر جای مانده برای تصویر و عنوان است. چنین صفحه ای خواننده را با تکرار داده های عنوان و تصویر خسته نمی کند، زیرا آن شتابی را که یک عنوان قوی با به کار گیری از واژه های موثر و دادن سر نخی از اصل موضوع ایجاد کرده است، با مکث طولانی در متن داستان خنثی می کند.
به طور کلی، شروع سخن از لوگو در مقدمه نوشته، فکر خوبی نیست. به جای آن سعی کنید درباره خواننده مطلب، امید های که دارد، خواسته ها و آرزو های او بگویید. به مخاطب نشان دهید که او را درک می کنید، با ذات مسائلی که درگیر می شوند، آشنا هستید و یا دشواری های که در طول روز با آن دست و پنجه نرم می کنند می شناسید و با آن ها احساس همدردی دارید. تنها هنگامی که توجه واقعی خود را نسبت به مخاطب نشان داده باشید، او آماده است تا به سخن شما درباره چیزی که می خواهید بگویید، گوش فرا دهد.
یک پند خوب دیگر می تواند این باشد که هنگام ترکیب یک حجم نوشته، همه آن دسته از کلمه هایی را هم که به کار نخواهید برد، بنویسید، پر طول و تفصیل بنویسید.
سپس با ویرایش هر چیزی را به اختصار درآورید و نوع بیان خود در جمله ها را موثر کنید. لحن گفتاری مناسبی که از راه دستور کار مشخص شده است به کار ببرند. صدای نشان تجاری باید به گوش خواننده برسد نه صدای نویسنده متن.
به همان زبان که سخن می گویید، بنویسید
از بیان روزمره استفاده کنید و با مخاطب طوری که انگار با او آشنا هستید، صحبت کنید. مصرف کننده با این روش بهتر می تواند از موضوع صحبت سر در بیاورد. از آنچه که همه دیده اند و نمونه ها و لحنی که مردم با آن آشنا هستند، استفاده کنید. از واژه های طولانی و یا عبارت های پیچیده ای که به خاطر پر معنی یا نامانوس بودن به کار می روند، بپرهیزید. اگر واقعا مایل هستید که لحن شما به گوش مخاطب طبیعی باشد، ساده نویسی را رعایت کرده و انشای نوشته را منطبق با انتظاری که از یک گفت و گوی عادی می رود، تنظیم کنید. روان نویسی را به زبانی که آراسته و پر شاخ و برگ است ترجیح دهید. منظور شما تحت تاثیر قرار دادن خواننده با استعداد شاعری یا تسلطی که بر زبان دارید، نیست، بلکه فروختن کالا به مشتری است. هر یک از کلمه ها را با وقت و حساب شده انتخاب کنید. هر چیزی را نباید اظهار کرد، و در این باره زیاد سعی به کار نبرید. اگر خواننده مایل به دانستن نکته های بیشتری باشد، می تواند جزئیات یا ویژگی های فنی بیشتر کالا را درخواست کند. کار شما جلب توجه آنها به کنجکاو شدن بیشتر در موضوع است.

nike_sport_smoke_movement_66151_1920x1080
شعار یا عنوان کوتاه
عنوان کوتاه که گاهی جمع بندی، سطر نوشته سطر پی آیند، شعار (اسلوگان) نامیده می شود، به طور عادی یک کلمه یا جمله کوتاه که پیام یا مطلب را در بر می گیرد. کار سطر پایانی، گرد هم آوردن کلیه آگهی ها در زیر چتر واحد بیانیه ای است که نشان تجاری ابراز می کند، به عنوان مثال، سطر نوشته فقط این کار را بکن بیانیه قوی نایک برای ابراز کیفیت های مورد اعتماد متعهد و همیشگی آن است و همواره در تبلیغات کار شده برای نایک بازتاب پیدا می کند.
نوع آواهای ساده یا همگونی آوایی نیز می تواند یک سطر نوشته یا شعار جذاب تر و به یادماندنی تری بسازد.
برای مثال، در یک برنامه تبلیغاتی برای نوعی شکلات، دادن شعار شیر نیست بلکه شیری تر است، برای کیک های خامه ای شعار وسوسه ای لذیذ مناسب است، یک سطر نوشته ایده آل باید به شرح کوتاهی که مثبت و قوی است، بی نهایت ساده ولی جذاب باشد. نوشابه هاینکن که از شعار هاینکن بیش از هر نوشابه ای شما را سرحال می آورد، استفاده کرده بود آن را به صورت سرحالی هاینکن کوتاه تر کرد. سطر نوشته شعار اغلب در کنار لوگو به عنوان بیانیه نشان تجاری می آید، در حالی که نوعی تاکید و شناسه نیز برای آن است.

طراحی کاتالوگ

طراحی بسته بندی

طراحی پوستر

مطالب مرتبط