استفاده از تکنیک CTA) Call To Action) در تبلیغات

استفاده از تکنیک CTA) Call To Action) در تبلیغات موضوع این مقاله آموزشی در مورد استفاده از این تکنیک است.

زمانی که تلویزیون را باز می کنید با تبلیغی مواجه می شوید که برای تبلیغ یک محصولی مانند چای از شما می خواهد که روزتان را با آن چای خوشمزه و خوش عطر آغاز کنید ؛ یا زمانی که مجله ای را می خوانید یا پوستری را مشاهده می کنید که در آن از شما خواسته می شود که بیایید تا پوستی جوان یا موهایی شاداب داشته باشیم ؛ یا ممکن است هنگامی که در رادیو تبلیغی را گوش می دهید از شما بخواهد که بیایید از امروز فلان محصول را به سفره خود اضافه کنیم تا بیشتر احساس تندرستی و سلامت داشته باشیم.

فکر می کنید این نوع تبلیغ کردن چه اندازه موثر است ؟ در تحقیقاتی که انجام شده نشان می دهد زمانی که افراد را به کاری دعوت می کنیم و نتیجه آن کار را برایشان ترسیم می کنیم احساسات و افکار مشتریان ، بیشتر از قبل متوجه این محصول و تبلیغات می شود و احتمال اینکه از آن محصول استقبال کنند به شدت افزایش پیدا می کند. به همین دلیل است که تکنیکی به نام Call To Action یا دعوت به انجام کار، مطرح می شود.

در این نوع از تبلیغات با عبارتهایی مانند “همین الان بخرید” ، یا ”  با شماره های زیر فوراً با ما تماس بگیرید”  و عبارتهایی از این دست مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بتوانید یک جمله دعوت به عمل یا (CTA) خلاقانه داشته باشید نقش بسیار مهمی در میزان فروش و استقبال مشتریان از محصول شما خواهد داشت.

بهترین جمله تبلیغاتی که با تکنیک دعوت به عمل طراحی می شود بهتر است به شکل هوشمندانه ای نه تنها افراد را دعوت به خرید محصول کند بلکه در خصوص محصول نیز توضیحاتی بدهد که بتواند سوالاتی که در ذهن آنها تداعی و یا مطرح می شود را نیز پاسخ بدهد.

تبلیغات اینترنتی

معمولاً انسانها به جملاتی که به صورت دعوت کردن از آنها مطرح می شود در اکثر مواقع پاسخ مثبت می دهند. به همین دلیل است که این نوع از تبلیغ مطرح شده است. در این نوع از تبلیغ انسانها تمایل بیشتری برای استفاده از محصول یا خدمات معرفی شده پیدا می کنند چرا که تصوری که در بطن فکری آنها وجود دارد این است که همیشه به چیزهای مثبت و خوب دعوت صورت می گیرد و نمی تواند دعوت کردن نسبت به یک امر منفی و یا ناخوشایند باشد.

به همین خاطر ، توجه و  تمرکز آنها را بیشتر از سایر تبلیغات به خود جلب می کند و میزان مشارکت و استقبال آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در کنار این تکنیک می توان از سایر تکنیکهایی که به نوعی مکمل این تکنیک هستند نیز استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر از محدودیت زمانی استفاده کنید قطعاً سرعت پاسخدهی مشتریان به این تبلیغ افزایش پیدا خواهد کرد.

به عنوان مثال ، شما آنها را به استفاده از یک محصول یا خدمات به شکلهای مختلف و با جملات دعوت به عمل مختلف فرا می خوانید و در کنار آن یک محدودیت زمانی قائل می شوید. به عنوان مثال ، شما تا فلان تاریخ فرصت دارید از نمایشگاه یا فروشگاه ما دیدن کنید. از فلان تاریخ تا فلان تاریخ ، به نمایشگاه ما دعوت شده اید. این تاریخهای مشخص به شما این اطمینان را می دهد که در محدوده این تاریخها بیشترین بازدید کننده را خواهید داشت.

همچنین مشتریانی که این جمله را می شنوند اطمینان دارند که در این بازه تاریخی حتماً منافع و مزایایی برای آنها در نظر گرفته شده است که در خارج از این تاریخ نمی توانند آن را به دست آورند. به همین دلیل ، مشتریان بیشتری با انگیزه بیشتری تحت تأثیر این تبلیغ قرار می گیرند و از آن استقبال می کنند.

مطالب مرتبط