الزامات حرفه ای گری در مورد طراحی نشان تجاری

طراحی لوگو برای سازمان‌ها و کمپانی‌ها ، پایگاه‌های اینترنتی و یا علامت و نشان تجاری نخستین عمل پر اهمیت و اساسی می‌باشد که مسئولان  روسای حرفه‌ها و تجارت‌های گوناگون بایستی به آن دقت لازم را داشته باشند. زیرا طراحی لوگو در افکار عام سمبل و نمودی از کار و تخصص شرکت‌ها و سازمان‌هاست.

طراحی لوگوی برجسته و به گونه‌ای بی‌نظیر قادر است تاثیر حیاتی بر پیروزی و کامیابی یک نشان و علامت تجاری اعمال کند. در حقیقت طراحی لوگوی هوشمندانه و تخصصی برای یک علامت و نشان تجاری به معنی بلند کردن قدمی پابرجا و پایدار در زمینه تبلیغات و بی‌نظیر بودن در دید و نظر مشتریان و بینندگان است.

ضرورت نخست هر حرفه و تجرتی برای کامیابی و پیروزی پیدا کردن مقام و موقعیت شایسته و خوشایند در خاطر و دیدگاه مشتریان و بینندگان است. زیرا سرمایه داران و مراجعه کنندگان و خریداران امور پرمخاطره را در روابط مالی و اقتصادی را قبول نمی‌کنند و هوشیارانه اقدام می‌کنند. بنابراین اصولاً موفقیت در امور اقتصادی و پولی در شرط جذب اطمینان مشتریان و مراجعه کنندگان و جذب اطمینان آنان منوط به شناساندن درست و حقیقی اقتدار و توانمندی‌های خود و اشاعه و نشر صحیح و شایسته است.

با نظر به کمبود فرصت و گرفتاری‌ها و فعالیت‌های عصر حاضر و به علاوه فراوانی رقیبان در دنیای تجاری زمان کوتاهی به یک واژه یا سبک و رنگ به خصوص در جهت شناساندن خود به دیگران دارید. بنابراین طراحی لوگو و نشان بی‌نظیر و شاخص را می‌شود بخش ضروری اعتبار و پیشرفت یک حرفه و تجارت به حساب آورد.

توجه داشته باشید وضعیت یک لوگوی مطلوب از دو جهت مستعد جزیه و تحلیل و ارزیابی می‌باشد؛

جنبه نخست ، شکیل بودن و جذابیت عامه‌ی طرح می‌باشد. به صورتی که در دید و ذهن مشتریان و بینندگان کلی و همگانی ، زیبا و برازنده و هماهنگ نمایش داده شود و جنبه دوم از جهت فنی و تکنیکی طراحی لوگوست. به شکلی که  طراحی انجام شده از نظر کارشناسان عرصه امور مورد نظر تجاری طرح و نقشی هماهنگ و وابسته با عرصه فعالیت را دارا باشد.

طراحی پیشرفته لوگو به موجب آن که در زمان اندکی مبدل به یکی از اساسی‌ترین نشانه‌های ماهیت قالب واضح و دیدنی کار شماست مساله‌ی ویژه و تکنیکی می‌باشد. تمایز در انواع و اشکال طراحی لوگو در مدل‌ها و طرح‌های برون مرزی و درون مرزی مساله‌ی تماماً واضح و مشهود است که نبایست نسبت به آن غفلت ورزید و بی‌توجهی کرد. لوگوی شما بایستی درخور و هماهنگ کاربرد در ایران ساخته شده باشد و نه منحصراً یک مدل حاضری در شبکه و سایت‌های داخلی و خارجی. یکی از فاکتورهای پر اهمیت مندرج ساختن لوگو و مارک و علامت تجاری شما می‌باشد. در صورتی که اصول و قوانین مشروط در طراحی لوگو شما لحاظ نشده باشد یک مساله و پیچیدگی بنیادی در طی درج نشان تجاری شما ایجاد خواهد شد.

نخستین مولفه در طراحی لوگو بدیهی بودن و سادگی لوگو می‌باشد. هر اندازه سبک و سیاق مدل لوگو ساده طراح شود باقاعده‌تر و چشمگیرتر جلوه خواهد کرد. در صورتی که به لوگوهای بانک‌های مختلف نگاه کنید مشاهده می‌کنید که تنها با تعدادی خطوط ساده سمبل آرم خود را به نمایش گذاشته‌اند.

داشتن تفکری مبتکرانه در طراحی لوگو اثرگذاری فراوانی در طرح خواهد داشت. طراحی لوگو بایستی به شکلی صورت گیرد که مدل و طرح انجام پذیر و مناسب در همه‌ی زمینه‌های گوناگون هنری و تبلیغی باشد. یه صورتی که ماهیت آن در همه‌ی حالات ثابت و پایدار باقی بماند.

طرح و مدل مورد نظر بایستی امکان و مشخصه یک رنگ شدن را دارا باشد. لوگوهای فراوانی دیده می‌شود که در صورتی که آنان را به شکل یک کانال رنگی نمایش دهند به زحمت واضح و قابل شناسایی هستند و این به سبب نامساعد بودن طرح به لحاظ منعطف بودن می‌باشد.

طراحی لوگو حرفه ای بایستی کلام و پیامی را در جهت اعلام و بیان در خود دارا باشد. برخورداری از محتوا در طراحی لوگو تنها بدین معنی نمی‌باشد که با محتوا ،  رابطه نزدیک و صریحی  با عرصه مورد نظر دارا باشد. در شماری از طراحی لوگوها لوگو با زمینه کاری تماماً بی‌ربط می‌باشد ولی بدون تردید در هر کدام از این لوگوها پیام و محتوایی نهان شده است که در اشاعه و ترویج پیروزمندانه تا مارک و نشان تجاری شدن آنان نقش به سزایی داشته است.

مطالب مرتبط