بازنگری لوگو و طراحی ست اوراق اداری شرکت آسیا

۸ اسفند | امضا قرارداد با شرکت آسیا

امضا قرارداد با شرکت آسیا به منظور بازنگری لوگو ، طراحی ست اوراق اداری شرکت آسیا در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو ،  طراحی ست اداری و طراحی فولدر شرکت آسیا به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط