برای طراحی تبلیغات باید از چه افرادی کمک بگیریم ؟

در بسیاری از مواقع ، افرادی که قصد طراحی تبلیغات برای محصول یا برند خود را دارند به درستی نمی دانند که از چه کسانی یا از چه متخصصانی در این زمینه می توانند کمک بگیرند.

 

برخی از آنها تصور می کنند طراحان گرافیک همانهایی هستند که می توانند تبلیغات آنها را طراحی کنند. عده ای نیز معتقدند که طراحان تبلیغات باید این کار را انجام دهند. در میان بسیاری از افراد سر درگم هستند و نمی دانند زمانی که نیاز به طراحی تبلیغات دارند باید از چه افراد یا گروه هایی برای طراحی آن کمک بگیرند. به همین دلیل در این مقاله به تشریح این مسئله می پردازیم.

این دو زمینه یعنی طراحی تبلیغات و گرافیک ، بسیار با یکدیگر متفاوت هستند. در طراحی تبلیغات ، طراحان سعی می کنند موضوعی که شما به آنها ارائه داده اید تا درباره آن یک پیام تبلیغاتی برای شما بسازند آن را ابتدا تبدیل به یک مفهوم تبلیغاتی کنند. هر چیزی را نمی توان با همان شکل اولیه خود تبدیل به پیام تبلیغاتی کرد. بلکه لازم است آن را تبدیل به مفاهیم و تصاویری کنیم که برای تبلیغات مناسب هستند. در حالی که در طراحی گرافیک با تصویرسازی سر و کار دارد و سعی می کنند یک تصویر هماهنگ و یکدست با استفاده از متن و رنگ ایجاد کنند.

به همین دلیل است که افرادی که به طراحی گرافیک مشغول هستند می توانند در زمینه های مختلف فعالیت کنند در حالی که طراحان تبلیغات فقط در زمینه تبلیغات فعالیت می کنند. البته هر دوی آنها می توانند به عنوان اعضای یک تیم برای ساخت تبلیغات همکاری داشته باشند.

طراحان تبلیغات با مشتریان در ارتباط هستند و سعی می کنند مفهومی را برای مشتریان طراحی کنند که برای آنها قابل فهم بوده و جذابیت کافی نیز داشته باشند. آنها طرحهای مختلف همچون تبلیغات چاپی ، صوتی و ویدئویی طراحی می کنند و هدفشان این است که بتوانند محصول یا خدماتی را به فروش برسانند. طراحان تبلیغات با افراد زیادی در ارتباط هستند از جمله : مشتریان ، فیلم سازان ، تولید کننده های محتوا و…. که همه آنها برای طراحی تبلیغات می توانند کمک کنند.

بنابراین ، بسیار لازم است که در کنار شما یک طراح تبلیغات وجود داشته باشد ، چرا که آنها با مشتریان در ارتباط هستند و بعد از شناخت مشتریان سعی می کنند تبلیغی را طراحی کنند که برای آن دسته از مشتریان شما مناسب باشد.

در حالی که گرافیستها همان چیزی را که شما سفارش می دهید برای شما طراحی می کنند و با جنبه های تبلیغاتی آن کاری ندارند ؛ اما در عین حال ، برای ساخت تبلیغات در هر مرحله ای ، طراحان نیاز دارند از گرافیست ها استفاده کنند چرا که مفاهیم تبلیغاتی را باید به شکل تصاویر جذاب و قابل فهم طراحی کنند. در نهایت اینکه افرادی که به طراحی تبلیغات مشغول هستند باید تکنیکهای بازاریابی را نیز به خوبی واقف باشند.

بدون آشنایی با مفاهیم و تکنیکهای بازاریابی نمی توان تبلیغاتی موثر که بتواند توجه مخاطبان را جلب کرده و آنها را به خرید سوق دهد طراحی کرد. پس در تبلیغات با مفاهیم بازاریابی نیز سر و کار داریم که اصول پایه و بنیادی برای طراحی تبلیغات موثر است.

اگر قصد دارید تبلیغاتی را طراحی کنید ابتدا متخصصان طراحی تبلیغات را مد نظر قرار دهید و سعی کنید با تبدیل مفاهیم خود به مفاهیم تبلیغاتی و استفاده از بهترین روش برای برقراری ارتباط با مشتریان ، سپس از گرافیستها برای طراحی هر چه بهتر و جذاب تر آن تبلیغ استفاده کنید. در نهایت می توان نتیجه گرفت ، طراحان تبلیغات برای ساخت تبلیغات مهم تر و مقدم تر از گرافیستها هستند.

مطالب مرتبط