تماس با طراحان برتر

دفتر شماره ۱: تهران ، خیابان ترکمنستان ، کوچه احمدیان ، پلاک ۱۱ 

 تلفن مرکزی :  ۷۷۱۳۵۱۲۷

 

 

پست الکترونیک :  Info@tarahanebartar.com

 

پست الکترونیک واحد امور مشتریان: Customers@tarahanebartar.com

 

پست الکترونیک واحد مالی: Financial@tarahanebartar.com

 

پست الکترونیک واحد فروش:  Sales@tarahanebartar.com

 

پست الکترونیک مدیر پروژه: Tarahanehbartar@gmail.com