ساخت تیزر تبلیغاتی فیات با کمک گودزیلا

شرکت فیات به تازگی با کمک گودزیلاهای انیمیشنی این تبلیغ هیجان انگیز و ماندگار را ساخته است

در هر تبلیغی چند موضوع باید به یاد مخاطب بماند

سناریو تیزر

برند

پیام برند

به نظر شما پس از دیدن این تیزر، این موارد به یاد می ماند

 

مطالب مرتبط