ست اداری صالح کاران

۰۱ دی | امضا قرارداد طراحی ست اداری صالح کاران

آذرماه سال جاری لوگو قدیمی شرکت صالح کاران به لوگو شرکت بازرگانی توسط کانون طراحان برتر اتفاق افتاد. هم اکنون ست اداری شامل سربرگ و کارت ویزیت و پاکت های نامه به زودی در کانون طراحان برتر طراحی می گردد.

مطالب مرتبط