طراحی برچسب کالای شرکت تکتا برند کاردینال

۰۷ خرداد | امضا قرارداد با شرکت تکتا 

امضا قرارداد با شرکت شهد شرکت تکتا جهت طراحی برچسب کالای (برند کاردینال) در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی برچسب کالای شرکت تکتا برند کاردینال به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط