طراحی بسته بندی شرکت دورامیک

۱۹ اردیبهشت | امضا قرارداد طراحی قالب و بسته

یکی از شرکت های نوظهور در زمینه بازرگانی و فروش محصولات خوشبو کننده محیط و خودرو در ایران ، شرکت دورامیک Doramic می باشد. طراحی قالب و بسته بندی شرکت دورامیک Doramic  به کانون طراحی و تبلیغات طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط