طراحی بسته سعید

۱۶ اسفند | طراحی بسته بندی زعفران

یکی از شرکت های قدیمی در شهر مشهد، شرکت سعید می باشد. زعفران سعید قصد دارد طراحی جدیدی برای بسته بندی محصولات خود انتخاب نماید. طراحی بسته بندی این محصولات به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط