طراحی تبلیغاتی نارسیس

۰۷ مهر | طراحی تبلیغاتی نارسیس

در شهریور ماه سفارشی جهت طراحی یخچال های شرکت نارسیس به کانون طراحان برتر ارائه گردید. امروز نیز سفارش طراحی دیگری برای یخچال های این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط