طراحی تیوب نتکو

۱۵ بهمن | طراحی تیوب کارخانه نتکو

تیوب نتکو ، یکی از شرکت های تامین کننده کارخانجات تولید کابل و تجهیزات برق در کشور می باشد. طراحی تیوب گریس های صنعتی این شرکت طی قراردادی به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط