طراحی جعبه ایران باستان

۰۷ مرداد | طراحی جعبه سوغات ایران باستان

یکی از شرکت های بسیار قدیمی در زمینه سوغات اصفهان ، شرکت ایران باستان با نام تجاری جولان می باشد. طراحی جعبه جدید مجصولات این شرکت ، طی قراردادی به کانون طراحان برتر سپرده شده است. به زودی به طرح خلاقانه رونمایی می گردد.

مطالب مرتبط