طراحی جعبه عسل ایران کوه

۲۲ آذر | طراحی جعبه عسل ایران کوه

برند عسل ایران کوه در ابتدای امسال توسط کانون طراحان برتر طراحی گردید. پس از آن طراحی صنعتی شیشه محصولات این شرکت و پس از آن لیبل عسل سلامت در کانون طراحان برتر عملیاتی گردید. هم اکنون طراحی جعبه این محصولات در کانون طراحان برتر اجرایی خواهد شد.

مطالب مرتبط