طراحی جعبه قرص ادیب اکسیر

۲۴ آذر | طراحی جعبه دوم داروسازی اکسیر

یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید قرص های گیاهی در کشور ، شرکت ادیپ اکسیر می باشد. محصول اول این شرکت دو ماه پیش در کانون طراحان برتر طراحی گردید. هم اکنون طراحی جعبه قرص های کبد در کانون طراحان برتر طراحی خواهد شد.

مطالب مرتبط