طراحی جعبه میراکل

۲۵ آذر | طراحی جعبه و لیبل عطر

در مرداد ماه سال جاری جعبه جدید برای محصولات عطر میراکل مربوط به شرکت بهار آرا در اکنون طراحان برتر طراحی شده بود. امروز قرارداد دیگری جهت طراحی جعبه دوم این عطر متفاوت در کانون طراحان برتر امضا گردید.

مطالب مرتبط