طراحی جعبه چوکوپالم

۰۷ آبان | طراحی جعبه جدید چوکوپالم

یکی از شرکت های خلاق و نوآور در استان کرمان شرکت صنایع غذایی چکوپالم می باشد. تلفیق خرمان ، شکلات و سایر مغزهای مقوی ، برند چکوپالم را در ذهن مخاطبین نقش داده است. لوگو چکوپالم در کانون طراحان برتر مجدد می گردید و هم اکنون طراحی جعبه این محصولات به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط