طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور

طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور یکی از وجوه تمایز طراحی های گرافیکی کانون مشاوره و تبلیغات طراحان برتر می باشد . 

نویسنده در این مقاله سعی دارد به موضوع طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور بپردازد.

در فرآیند طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور هفت مرحله را می توان برشمرد، تعریف ، تحقیق، ایده پردازی، نمونه سازی ، انتخاب ، اجرا ، آموختن:

در ابتدا مسئله طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور و مخاطب مورد نظر باید تعریف شود . درک دقیق از مسئله و محدودیت های آن ، به کار بستن راه حل های دقیق تری را ممکن می سازد. این مرحله تعیین می کند که چه چیزهای منجر به طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور می شود ، در مرحله تحقیق به مرور اطلاعاتی نظیر تاریخچه مساله طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور ، تحقیق درباره مصرف کننده ی نهایی و گفت و گو های مشورتی می پردازد، و موانع بالقوه را شناسایی می کند.

ایده پردازی در طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور مرحله ای است که در آن نیاز ها و انگیزه های مصرف کننده ی نهایی شناسایی می شود و برای پاسخ به آن ایده هایی پیشنهاد می ود که جلسات بداهه پردازی یکی از راه های ممکن برای دست یافتن به این ایده هاست.

نمونه سازی از طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور به پاسخ یا بسط این ایده ها نظر دارد؛ که قبل از ارائه ایده ها، به سفارش دهنده به بازبینی گروه مصرف کننده و شرکای طرح گذاشته می شود.

انتخاب آن دسته از راه حل های پیشنهادی را مرور می کند که در رابطه با سفارش ارائه شده است. برخی جواب ها شاید عملی باشند ، اما ممکن است بهترین جواب نباشد.

اجرا طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور ، پیشرفت طرح و تحویل آن به سفارش دهنده را مورد بررسی قرار می دهد.

آموختن طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور ، به طراحان کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و به همین دلیل طراحان باید بازخورد سفارش دهنده و مخاطب مورد نظر را جویا شوند و معلوم کنند که آیا عملکرد طرح بروشور و کاتالوگ در راستای اهداف سفارش بوده است یا خیر؟ این کار طراحان را قادر می سازد تا نسبت به پیشرفت هایی که می تواند در آینده رخ دهد آگاهی یابند.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر

به صفحه طراحی بروشور و

طراحی کاتالوگ شرکت طراحان برتر مراجعه کنید.

طراحی حرفه ای کاتالوگ و بروشور - طراح حرفه ای کاتالوگ و بروشور

مطالب مرتبط