طراحی خودروهای شرکت دی دی

۲۲ فروردین | طراحی روی خودرو ایسوزو

یکی از شرکت های معتبر در زمینه آب معدنی ، شرکت دی دی واتر می باشد. در بهمن ماه ۹۷ طراحی لیبل آبهای طعمدار دی دی توسط کانون طراحان برتر طراحی گردید. طراحی خودروهای ایسوزو حمل آب در سال جاری ، به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط