طراحی راتینا

۱۷ آبان | طراحی لیبل آبمیوه گازدار راتینا

یکی از شرکت های معتبر در زمینه تولید محصولات نوشیدنی گازدار در کشور کشور، شرکت سپنتا با نام تجاری راتینا Ratina می باشد. طراحی لیبل آبمیوه های گاز دار این محصولات طی قراردادی به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط