طراحی زعفران صادراتی

۲۸ شهریور | طراحی بسته بندی صادراتی

بسته بندی محصولات زعفران سعید یک مرحله توسط کانون طراحان برتر انجام شده بود. هم اکنون بسته بندی صادراتی این شرکت در آتلیه کانون طراحان برتر انجام خواهد شد.

مطالب مرتبط