طراحی ساک دستی آپ

۲۲ مهر | طراحی ساک دستی و بروشور آپ

یکی از شرکت فعال در حوزه IT در کشور ، شرکت ساتراپ می باشد. این شرکت با نام آپ در میان مردم شناخته شده است. طراحی ساک دستی و بروشور این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط