طراحی ست اداری شرکت روغن صدرا

۲۵ فروردین | طراحی ست اداری شرکت صدرا

در دی ماه سال ۱۳۹۷ طراحی لوگو شرکت روغن موتور صدرا به کانون طراحان برتر سپرده شده بود. در ۲۵ فروردین ۹۸ طراحی ست اداری این شرکت طی توافقی به کانون طراحان برتر سپرده شد. این شرکت بازرگانی نیاز به طراحی ست اداری متفاوتی جهت امور بازرگانی خود دارد.

مطالب مرتبط