طراحی لوگو ، ست اداری و فولدر و شرکت آرملات به طراحان برتر سپرده شد

۲۵ بهمن | امضا قرارداد با شرکت آرملات

امضا قرارداد با شرکت آرملات به منظور طراحی لوگو ، ست اداری و فولدر در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو ،  طراحی ست اداری و طراحی فولدر شرکت آرملات به طراحان برتر سپرده شد

 

مطالب مرتبط