طراحی لوگو حلوا شکری عدل

۰۶ آبان | طراحی لوگو حلوا شکری عدل

یکی از شرکت های جدید در زمینه تولید حوا شکری در کشور شرکت عدل می باشد. تولیدات این شرکت قرار است به زودی تغییراتی در زمینه برندینگ داشته باشد. طراحی لوگو این شرکت به کانون طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط