طراحی لوگو شرکت بهار آرام

۱۷ دی | امضا قرارداد طراحی لوگو شرکت بهار آرام

امضا قرارداد با شرکت بهار آرام جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو شرکت بهار آرام به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط