طراحی لوگو شرکت پترو پارس

۱۷ مرداد | امضا قرارداد طراحی لوگو با شرکت پترو پارس

امضا قرارداد با شرکت پتروپارس جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو شرکت پترو پارس به طراحان برتر سپرده شد.

طراحی لوگو پترو پارس

مطالب مرتبط