طراحی لوگو شرکت پترو پارس

۱۷ مرداد | امضا قرارداد طراحی لوگو با شرکت پترو پارس

امضا قرارداد با شرکت پتروپارس جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو شرکت پترو پارس به طراحان برتر سپرده شد.

photo 2017 08 18 14 14 20 - طراحی لوگو شرکت پترو پارس

مطالب مرتبط