طراحی لوگو شرکت پسته فلات

۳ تیر | امضا قرارداد با سالن زیبایی ماهو

امضا قرارداد با شرکت پسته فلات جهت طراحی لوگو در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو شرکت پسته فلات به طراحان برتر سپرده شد

مطالب مرتبط