طراحی لوگو شرکت کارن پارت

۲۰ آبان| امضا قرارداد طراحی لوگو با شرکت کارن پارت

امضا قرارداد با شرکت کارن پارت جهت طراحی لوگو فارسی و انگلیسی در طراحان برتر صورت پذیرفت. بدین ترتیب طراحی لوگو شرکت کارن پارت به طراحان برتر سپرده شد.

مطالب مرتبط