طراحی لوگو شرکت کنجیلاک

۳۰ فروردین | امضا قرارداد طراحی لوگو و لیبل

یکی از شرکت های موفق در زمینه تولید روغن کنجد در صنعت غذای ایران ، شرکت کنجیلاک می باشد. طراحی طراحی لوگو کنجیلاک و همچنین طراحی لیبل جهت بسته بندی جدید این شرکت به طراحان برتر سپرده شد.

 لوگو طراحی شده شرکت کنجیلاک

مطالب مرتبط